Skutkiem szczególnie trudnych doświadczeń życiowych, wstrząsających przeżyć mogą być problemy ze snem, nawracające przerażające wspomnienia, lęki, trudności w kontaktach z ludźmi i powrotem do codziennej aktywności. Osoby, które doświadczyły niespodziewanego zagrożenia, utraty poczucia bezpieczeństwa, powinny otrzymać pomoc i opiekę.

Oferuję terapię oraz pełne wsparcie osobom:

- doświadczonym napaścią, pobiciem, porwaniem i innymi traumatycznymi przeżyciami
- doświadczonym gwałtem i innymi formami nadużyć seksualnych, w dzieciństwie lub obecnie
- doświadczonym utratą dziecka, poronieniem
- osieroconym, doświadczonym nagłą utratą najbliższych
- będącym uczestnikami wypadków komunikacyjnych
- będącym świadkami i ofiarami innych nieprzewidzianych, niezrozumiałych wydarzeń.


e-mail: justyna@dobre-rozmowy.pl