Dynamika współczesnego życia wymaga stałego rozwoju, zwłaszcza - w sferze zawodowej. Podejmując ważne decyzje co do kierunku swoich działań, planując zmiany, warto wspólnie ze specjalistą zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami, omówić ograniczenia i poznać pełen wachlarz swoich możliwości. To najlepszy sposób, aby wybrać właściwą drogę rozwoju osobistego i zawodowego.

Oferuję doradztwo w sytuacji:
- zmiany pracy lub dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej
- trudności w wyborze przedmiotów maturalnych, kierunku studiów
- trudności z organizacją czasu i miejsca pracy, nauki
- chęci pogłębienia wiedzy o sobie, swoich wrodzonych predyspozycjach, talentach
- potrzeby posiadania udokumentowanej opinii psychologicznej (przydatnej w procesie rekrutacji)
- ukończenia etapu nauki (szkoły średniej, zawodowej, studiów) i rodzących się w tej sytuacji wątpliwości co do dalszych planów, rozwoju
- wątpliwości, jakie zajęcie jest dla ciebie najwłaściwsze.


e-mail: justyna@dobre-rozmowy.pl